Sesongprodukter

 

 

Sylte

Fagernes kjøtt sin julesylte er et meget ettertraktet produkt.

Denne legges for hånd og den regnes av mange som Norges magreste sylte.

I nneholder:

Svinekjøtt, spekk, salt og krydder.

J ulefarse

 

V i lager egen medisterfarse til jul. Denne er laget av rene og fine råvarer. Forskjellen på julefarse og medisterfarse er at vi i julefarsen bruker kalvekjøtt i stedet for storfekjøtt. Dette gjør farsen også magrere.

 

I nneholder:

Svin- og kalvekjøtt, spekk, melk, potetmel, salt, krydder og vann.

R ibberull

 

I nneholder:

Side u/bein (svin), salt, krydder og sennep. Tilsatt E250 (Nitritt).

 

 

 

P innekjøtt

 

V i lager pinnekjøtt kun av lam. Hele ribbesider med kam blir saltet og henges til speking.

 

T as ned og kappes når det er tørt, ca oktober/november.

 

D ette er et svært ettertraktet produkt og pakkes etter bestillinger.

Bilde kommer senere.

J ulepølse

 

J ulepølsa lages av julefarse og stoppes ut i svinetarm.

Kokes og pakkes i vacuum.

 

I nnmatfarse

 

I nnmatfarse lages etter god gammeldags oppskrift.

Pakkes i 1 kg`s poser og selges frossen.

I nneholder:

Svin- og storfekjøtt, melk, potetmel, salt, krydder, svinehjerter og vann.

Gaver

 

Også fine gavepakninger kan enten spesialbestilles etter eget ønske eller kjøpes ferdig fra utstilling i butikken.

A lle disse produktene produseres

i november og desember.

 

Fagernes Kjøtt AS, Etnedalsvegen 1203, 2890 Etnedal. Tlf. 61 12 01 01. E-post: fagerneskjott@fagerneskjott.no