Kontakt

Fagernes Kjøtt A/S

Etnedalsvegen 1203

2890 ETNEDAL

 

Org.nr. NO971182784

T elefon:

(+47) 61 12 01 01.

E post:

fagerneskjott@fagerneskjott.no

H jemmeside:

fagerneskjott.no

 

F acebook:

 

S end oss gjerne en melding her:

 
 
 

Å PNINGSTIDER I BUTIKKUTSALG

Mandag - torsdag 09.00 - 15.30.

Fredag 09.00 - 15.00.

Lørdag: Stengt

A NSATTE

 

D aglig leder

 

Ole Magnus Johansen

Tlf.: 95 03 12 63

olemagnus@fagerneskjott.no

 

P roduksjonssjef

 

Vidar Sirhaug

Tlf.: 97 65 46 91

vidar@fagerneskjott.no

 

P roduksjonsmedarbeidere:

 

Karl Tonny Kvernmo

Geir Bjørnødegård

 

K ontorfullmektig

 

Rita Sirhaug

Tlf.: 47 05 24 74

rita@fagerneskjott.no

 

Fagernes Kjøtt AS, Etnedalsvegen 1203, 2890 Etnedal. Tlf. 61 12 01 01. E-post: fagerneskjott@fagerneskjott.no