Varer fra andre leverandører


B akstfjøla potetlefse, 500 gr


B akstfjøla potetlefse fra Engers bakeri på Gjøvik får du kjøpt  frossen her her oss.


F latbrød fra Valdres Bakst,

500 gr


G od gammeldags flatbrød fra Valdresbakst får du kjøpt

her hos oss.

H onning fra Løten, 750 gr


M eget populær og god honning fra Løten.


S om oftes har vi både sommerhonning og


lynghonnging. 

E gg


V i selger egg fra Øybakken gård i


Etnedal