Kontakt

Fagernes Kjøtt A/S

Etnedalsvegen 1203

2890 ETNEDAL


Org.nr. NO971182784

T elefon:

(+47) 61 12 01 01.

E post:        

fagerneskjott@fagerneskjott.no

H jemmeside:

fagerneskjott.no 


F acebook: 


S end oss gjerne en melding her:

 
 
 
 

Å PNINGSTIDER I BUTIKKUTSALG

Mandag - torsdag 09.00 - 15.30.

Fredag 09.00 - 15.00.

Lørdag: Stengt

A NSATTE


D aglig leder


Ole Magnus Johansen

Tlf.: 95 03 12 63

olemagnus@fagerneskjott.no 


P roduksjonssjef


Vidar Sirhaug

Tlf.: 97 65 46 91

vidar@fagerneskjott.no


P roduksjonsmedarbeidere:


Karl Tonny Kvernmo

Geir Bjørnødegård


Lærling:

Mari Kristin Langedrag.


K ontorfullmektig


Rita Sirhaug

Tlf.: 47 05 24 74

rita@fagerneskjott.no